disclaimerOndanks het feit dat Drankenstudie Michel van Tuil uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Drankenstudie Michel van Tuil uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Drankenstudie Michel van Tuil gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt. Op onze cursussen en de cursusboeken rust het copyright© van Drankenstudie Michel van Tuil.